Samenwerking

Professionals als het nodig is
Veel van onze gasten ervaren Sigrid’s Garden als een schouder, een steun in de rug waar ze echt wat aan hebben. Maar soms is onze ondersteuning niet voldoende. Bijvoorbeeld wanneer u te kampen heeft met angsten, somberheid en verdriet waar extra aandacht nodig is. Of wanneer u het gevoel heeft dat u de greep op het leven kwijt bent. Extra begeleiding en psychische ondersteuning kunnen u dan helpen. Dat is het terrein van professionele zorgverleners.

Wij werken nauw samen met het psycho-oncologische therapiecentrum Het Behouden Huys uit Haren. Onze medewerkers kunnen u daar meer over vertellen. Meer informatie vindt u op hun website: www.behoudenhuys.nl

Een vast onderdeel van de zorgverlening
Sigrid’s Garden is door haar activiteiten en haar netwerk een belangrijke schakel geworden in het ondersteunen van mensen tijdens en na kanker. We zijn voortdurend met zorginstellingen en medische zorgverleners, zoals artsen en wijkverpleegkundigen in gesprek om nog meer naamsbekendheid te krijgen.

Sigrid’s Garden is door haar activiteiten en haar netwerk een belangrijke schakel geworden.