ANBI

ANBI
Stichting Under the Ivy/Inloophuis Sigrid's Garden heeft een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, www.anbi.nl ) Dit houdt in dat door onze organisatie geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Een aantal relevante zaken in het kader van de nieuwe regelgeving rondom de anbi-status:

Naam van de Instelling:
Stichting Under the Ivy/Inloophuis Sigrid's Garden

Contactgegevens:
Weerdingerstraat 252 C, 7811 CL Emmen,
tel. 0591-648696 |  email: info@sigridsgarden.nl

Fiscaal nummer:
8199.72.071

Het bestuur: 
- Gudule Visser-Buve, voorzitter
- Marjanne Tholen-Timmerman, secretaris
- Cees de Graaf, penningmeester     
- Guy Strijbosch, lid      

Coördinatoren:
- Rinie Huitema 
- Mickey Stern 
- Anneke Vogelzang                                                       
                                                                         
Beloningsbeleid:      
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.
De coördinatoren ontvangen een vrijwilligersbijdrage.