Organisatie

Stichting Under the Ivy bestaat uit een bestuur, een directeur, algemeen coördinator, gastvrouwen/-heren en vrijwillige medewerkers.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Under the Ivy bestaat uit de volgende personen:

 • Mevr. G.I.M. Visser-Buve, voorzitter                                                        
 • Mevr. M.W, Tholen-Timmerman, Secretaris 
 • Dhr. C. de Graaf, Penningmeester
 • Dhr. G. Strijbosch, Algemeen lid
 • Vacant 1 lid  

Het bestuur van het Inloophuis is onbezoldigd

Comité van Aanbeveling (zie brief) 

In het Comité van Aanbeveling hebben plaats:   

 •  Dr. A. Reyners, medische oncologie UMCG
 • Prof. dr. H.W. Nijman, gynaecologie UMCG

Directie/coördinatie
Het inloophuis wordt geleid door een directeur. Een coördinator stuurt de gastvrouwen/-heren aan en is het aanspreekpunt voor u als gast of vrijwilliger. Vragen of opmerkingen kunt u aan haar kwijt. Ideeën en suggesties voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.

Telefoon: 0591-648696
e-mail: info@sigrids-garden.nl

 • Jaap Boer, directeur

Gastvrouwen/-heren
In het inloophuis werken vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Zij zorgen onder meer voor de ontvangst en bieden u een luisterend oor.

Commissies
Binnen de stichting zijn een aantal commissies actief. Zij houden zich onder meer bezig met het voorbereiden en uitvoeren van diverse activiteiten.

 • Commissie Fondsenwerving & Sponsoring
 • Commissie Facilitaire Zaken
 • Commissie Activiteiten

Redactie
De redactie voor de nieuwsbrief bestaat uit:

 • Ieneke Bouwers
 • Webmaster - Christa Jongkind

Vrijwilligers
Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers. Zij weten vaak uit eigen ervaring wat kanker betekent en bieden patiënten en hun naasten een luisterend oor. Onze vrijwilligers worden geschoold op gebied van communicatie en gesprekstechnieken. Het belangrijkste aspect daarvan is de luistervaardigheid. Niet het verhaal van de vrijwilliger, maar dat van de bezoeker van het inloophuis staat centraal.