Organisatie

Stichting Under the Ivy bestaat uit een bestuur, coördinatoren, gastvrouwen/-heren en andere vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Under the Ivy bestaat uit de volgende personen:
- Gudule Visser-Buve, voorzitter       
- Marjanne Tholen-Timmerman, secretaris
- Cees de Graaf, penningmeester
- Guy Strijbosch, algemeen lid
Email: info@sigridsgarden.nl

Ambassadeurs:
- Eric van Oosterhout - burgemeester gemeente Emmen
- Hans ten Cate - hotelier en mede eigenaar hotel ten Cate
- Herman Idema - directeur ondernemend Emmen

Comité van Aanbeveling (zie brief) 
In het Comité van Aanbeveling hebben plaats:   
- Dr. A. Reyners, medische oncologie UMCG
 -Prof. dr. H.W. Nijman, gynaecologie UMCG

Dagelijkse coördinatie:
De dagelijkse leiding van het inloophuis ligt bij de coördinatoren.
- Rinie Huitema: activiteiten, PR &Communicatie en sponsoring
- Mickey Stern: gastdames/-heren en vrijwilligers
- Anneke Vogelzang: facilitair, ICT en financiën
E-mail: coordsg@outlook.com

Gastdames/-heren:
De gastdames en gastheren zorgen onder meer voor de ontvangst en bieden u een luisterend oor. Zij weten vaak uit eigen ervaring wat kanker betekent en bieden patiënten en hun naasten een luisterend oor. Onze gastdames/-heren worden geschoold op gebied van communicatie en gesprekstechnieken. Het belangrijkste aspect daarvan is de luistervaardigheid. Niet het verhaal van de gastdame/-heer, maar dat van de bezoeker van het inloophuis staat centraal.

Activiteitencommissie: 
De activiteitencommissie organiseert alle activiteiten, lezingen en overige interne/externe activiteiten.

Website en social media:
Een algemeen bestuurslid en een coördinator hebben de coördinatie over de website en social media en worden daarbij ondersteund door diverse communicatie medewerkers.

Vrijwilligers:
Het inloophuis heeft naast de gastdames/heren ook nog andere vrijwilligers die ondersteunen op de diverse deelgebieden.