Patientenorganisaties

Patiëntenorganisaties bieden informatie, advies, lotgenotencontact en soms ook belangenbehartiging. U bereikt de websites van de organisaties via de site van de NFK, de overkoepelende Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. www.nfk.nl Is er voor u geen ‘eigen’ patiëntenorganisatie? Dan kunt u via de NFK of de Nederlandse Kankerbestrijding / KWF misschien toch in contact worden gebracht met lotgenoten. Tel. NFK: 030 – 291 60 90 Tel. KWF Kanker Infolijn: 0800 – 022 66 22 (gratis)

Een overzicht van patiëntenorganisaties aangesloten bij het NFK 

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Voor mensen met een asbestziekte en hun naasten. Tel.: 046 - 449 35 70 www.asbestslachtoffer.nl

Belangengroep M.E.N. Voor mensen met een erfelijke vorm van kanker in de endocriene klieren. Tel.: 088 – 002 97 20 (bij voorkeur tussen 18.30 en 20.00 uur) www.belangengroepmen.nl

Belangenvereniging Von Hippel Lindau Voor mensen met het Von Hippel Lindau-syndroom en hun naasten. Tel.: 0182 - 51 50 58 www.vonhippellindau.nl

BorstkankerVereniging Nederland Voor vrouwen met borstkanker. Tel.: 030 - 291 72 22 www.borstkanker.nl 

Contactgroep GIST Nederland / België Voor mensen met een gastro‑intestinale stromatumor (GIST). www.contactgroepgist.nl

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten Voor mensen met de ziekte van Kahler (multipel myeloom) of de aanverwante ziekte van Waldenström. Tel.: 079 - 361 81 58 www.kahler.nl

Contactgroep Stamceltransplantaties Voor mensen die een beenmerg of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Ook voor donoren. Tel.: 0299 - 43 94 81 www.sct.nfk.nl

Lymfklierkanker Vereniging Nederland Voor mensen met de ziekte van Hodgkin of non Hodgkin. Tel.: 033 - 453 25 81 www.lymfklierkanker.nl

Patiëntenvereniging voor stembandlozen Voor mensen bij wie als gevolg van kanker het strottenhoofd is verwijderd. Tel.: 030 – 232 14 83 www.nsvg.nfk.nl

Polyposis Contactgroep Voor mensen met polyposis en hun naasten. Tel.: 0182 - 61 39 49 www.ppc.nfk.nl

Nederlandse Stomavereniging Voor mensen met een stoma, een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Tel.: 0346 – 26 22 86 www.stomavereniging.nl

Stichting Allochtonen en kanker Voor allochtonen met kanker en hun nasten. Tel.: 088 – 003 65 00 www.stichtingak.nl

Stichting Contactgroep Leukemie Voor volwassenen met leukemie en hun naasten. Tel.: 030 - 291 60 90 www.leukemie.nfk.nl

Stichting Contactgroep Prostaatkanker Voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. 0800 - 999 22 22 (gratis) www.scp.nfk.nl

SPKS (Stichting voor patiënten met kanker in het spijsverteringskanaal) Voor mensen met kanker in het spijsverteringskanaal, met name slokdarm- en maagkanker. Tel.: 030 - 291 60 90 www.stichtingdoorgang.nl

Stichting Jongeren en Kanker Voor jonge mensen (tot 35‑40 jaar) met kanker. Tel.: 030 – 291 60 95 www.jongerenenkanker.nl

Stichting Zaadbalkanker Voor mannen met zaadbalkanker. Tel.: 030 - 291 60 90 www.zaadbalkanker.nl

Stichting Klankbord Voor mensen met kanker in het hoofd-halsgebied. Tel.: 030 - 291 60 90 www.stichtingklankbord.nl

Stichting Longkanker Voor mensen met longkanker en hun naasten. Tel.: 0800 – 022 66 22 (gratis) www.longkanker.nfk.nl

Stichting Melanoom Voor mensen met melanoom, oogmelanoom en andere soorten huidkanker. Tel.: 078 – 615 83 97 www.melanoom.nfk.nl

Stichting OLIJF Voor vrouwen met gynaecologische kanker en hun naasten. Tel.: 033 – 463 32 99 www.olijf.nfk.nl

Vereniging Cerebraal (Werkgroep Hersentumoren) Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Tel.: 030 - 296 44 69 www.cerebraal.nl

Vereniging HNPCC Voor mensen met een erfelijke vorm van dikkedarmkanker (geen polyposis) en hun naasten. Tel.: 030 – 291 60 90 www.hnpcc.nfk.nl

Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ Voor kinderen met kanker en voor ouders, broers, zussen en grootouders van kinderen met kanker. De website bevat informatie voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden. Tel.: 030 – 242 29 44 www.vokk.nl www.kankerspoken.nl

Vereniging Waterloop Voor mensen met blaas‑ of nierkanker en hun naasten. Tel. lotgenoten blaaskanker: 06 – 508 246 93 Tel. lotgenoten nierkanker: 06 – 218 931 90 www.waterloop.nfk.nl

Overige nuttige patiëntenverenigingen

Het Nederlands Lymfoedeem Netwerk, NLNet Patientenvereniging die als doel heeft een onafhankelijk platform te zijn om kennis en ervaringen betreffende lymfoedeem ter beschikking te stellen aan patienten en hulpverleners die te maken hebben met lymfologische aandoeningen. www.lymfoedeem.nl

De Amazones De Amazones is een site voor (met name) jonge vrouwen die borstkanker hebben (gehad). De site is bedoeld als een ontmoetingsplek voor borstkankerpatiënten, waar ook partners, familieleden en vrienden van borstkankerpatiënten terecht kunnen. www.de-amazones.nl